24. Фев 2024

Tveri eestlaste muljed Krasnojarskis toimunud Eesti Kultuuripäevadest ja eestlaste ümarlauast

Meil on muljeid lõppenud Eesti Kultuuripäevadest Krasnojarskis tõesti palju. Meile tuli vastu ja saatis meid pidevalt imeline inimene  Vera Oinets, Krasnojarski Eesti seltsist. Meie kaks sealoleku päeva olid paigas minutilise täpsusega. Tutvusime  Krasnojarski imelise looduse ja setu asustuse ajalooga (kuigi setu küla meil külastada ei õnnestunudki, selleks oli reis liiga lühiajaline).

Saime vaadata lavastust  „Varjundid“ A. H. Tammsaare jutustuse põhjal Minussinski Draamateatris. Põnev oli meie jaoks visiit  kraimuuseumisse, kus me nägime isegi sauruste ja mammutite luid.

Visiidi ajal saime tuttavaks Venemaa teiste piirkondade (Tomsk, Tsanovski, Peterburi) eestlastega.   See põgus aeg, mis me ümber laua istusime, võimaldas meil omavahel tutvuda, rääkida üksteise plaanidest ning  võimaliku koostöö teemadel mõtteid vahetada. Meie jaoks oli  väga silmaringi avardav  saada teada teiste eesti seltside erinevatest töödest ja tegevusvormidest. Meie jaoks oli uudis ka Krasnojarski krais asuva eestikeelse kooli olemasolu.

Krasnojarski Eesti Selts korraldab regulaarselt erinevate eesti kunstnike näituseid ja kirjanike tutvustusi (selle visiidi ajal külastasime me Tauno Kangro näitust). Saime teada, et Tomski oblasti Beresovka külas tähistatakse juba aastaid jaanipäeva,  mil räägitakse  küla tekkimise loost  ja sealsetest kommetest.  (Küla on asutatud 1902 väljarändajate poolt.)

Ümarlauas arutati ühenduste probleeme. Selgus, et kõikidel kokkutulnud seltside esindajatel on ühine arusaam, et oleks vaja üht kuraatorit Eestis,  kes konsulteeriks Venemaa eesti seltse erinevates küsimustes (nt rahvariided, laulud). Sest meil on küll audiomaterjalid, näidised, aga need ei anna edasi nüansse, mida saab vahetu kontakti ja eeskuju kaudu.

Kõik kokkukutsutud nõustusid, et sellised üleilmsed eestlaste kokkusaamised on väga vajalikud ja nende  vastu on suur huvi.  Eriti tore oleks korraldada ühiskontserte või tantsupidusid.

Tveri eestlased peavad suureks auks, et neile võimaldati ümarlaua vaheajal muusikaline etteaste. Muusikud mängisid torupilli ja Natalja õpetas kõikidele soovijatele tantsu “Kupparimuori”

Eraldi tänusõnad tahame ütelda konsul  Ulvi Peetsile. Ta vastas kõikidele meie küsimustele. Väga tänulikud oleme Eesti suursaadikule Arti Hilpusele, kes kohtles meid kõiki vahenditult  ja tõi meile sõpru Eestist. Oleksime tahtnud rohkem koos laulda ja tantsida!

Nagu ütles üks ümarlaual osalenu: oleks tore, kui me saaks kokku sagedamini kui kord saja aasta jooksul!

Aitäh võimaluse eest osaleda Eesti Kultuuripäevadel 19.-20. mail 2018.

Eesti Tveri Seltsi liikmed Natalja Berestenko ja Mihkel Õunap

Originaalteksti saab lugeda tver pdf