22. Июн 2024

Põhja-Kaukaasias Elbruse jalamil rajati 1923. aastal Uus Eesti küla. Selle eellooks on esivanemate väljarändamine möödunud sajandi keskpaiku. Nõukogude Venemaal hävitati hiljem enamik eestlaste külasid. Selles väikeses raamatus kirjeldame Uus-Eesti küla hävingut.

Pöördume lugejate poole palvega koostada ka teistes eesti külades represseeritute nimekirju jäädvustamaks nendest mälestus.

HILDA SABBO
ARNOLD TAKKIN

Pikemalt siit: 

Originaalviide: http://ida.aule.ee/