23. Май 2024

EKSÜ 2016 a mõttetalgute “Seltsid ja noored” ettekanded

6. augustil 2016 toimunud seltside mõttetalgud Rakke Kultuurikeskuses tõid kokku 22 seltsi esindajad nii siit kui sealtpoolt piiri, kokku pea poolsada huvilist.
Külalistena olid kohal ja tegid ettekanded noortega seotud organisatsioonide esindajad:

Lisaks oli kohal ka peaskaut Kristjan Pomm.