22. Июн 2024

Väliseestlaste seltside seminar ja konverents Narvas

16.-18. september  korraldab Rahvuskaaslaste programmi nõukogu koostöös Eesti Kultuuseltside Ühendusega väliseesti seltsidele kokkusaamise Narvas, Tartu Ülikooli Narva kolledžis.

16. september

Tartu Ülikooli Narva kolledž
12.00 Seminar “Väliseesti seltside rõõmud ja mured”, korraldab Eesti Kultuuriseltside Ühendus

Jõhvi Kontserdimaja
17.00 Filmi “1994” ühisvaatamine, Leo Kunnase eessõna
19.30 vastuvõtt Jõhvi Kontserdimajas
Korraldab Rahvuskaaslaste programmi nõukogu

17. -18 september konverents korraldab Rahvuskaaslaste programmi nõukogu

17. september
9.00 – registreerimine
10.00 – avamine
10.30 – „Rahvuskaaslaste programmi põhisuunad ja tulevik“
Madis Lepajõe, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler
11.00 – „Kuidas määratleda Suur-Eesti identiteeti?“
Martin Ehala, Tartu Ülikooli professor
11.30 – „Eesti asi välismaal – võimalused ja raskused“
Jaan Seim, Stockholmi Eesti Kooli direktor
12.00 – Kohvipaus
12.15 – „Eesti välisrände ja tööturu seosed“
Tiit Tammaru, Tartu Ülikooli professor
12.45 – „Hargmaised eestlased: kogukonnaloome ja sideme säilitamine Eestiga“
Mari-Liis Jakobson, Tallinna Ülikooli professor
13.15 – Paneeldiskussioon
13.45 – Lõuna
14.45 – “Rahvuskaaslaste programmi 2009–2013” mõju-uuringu tutvustus ning arutelu.
Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) ja Balti Uuringute Instituudi esindajad
15.45 –  “Kus surevad eestlased enne välja – idas või läänes? Rõõmus katse vaadata tulevikku koos uudistega minevikust”
Jaanus Piirsalu, ajalehe Postimees korrespondent Venemaal
16.15 –  Hariduse, kultuuri, arhiivinduse ja tagasipöördumise töötoad
18.00 – Õhtusöök Tartu Ülikooli Narva kolledžis

18. september
10.00 – „Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamine Eestis ja välismaal“
Anneli Ohvril ja Margus Kasterpalu, Riigikantselei
11.00 – Töötubade kokkuvõtted
12.00 – Lühisõnavõtud
Iivi Zajedova, Maimu Mölder, Kristi Doughty, Andres Inn
13.00 – Konverentsi lõpetamine, lõuna

Konverentsi otseülekanne on jälgitav Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel .