21. Июл 2024

𝐎𝐦𝐚 𝐊𝐞𝐞𝐥 värske kevadnumber

Rõõm on suur, sest just on trükist saabunud ajakirja 𝐎𝐦𝐚 𝐊𝐞𝐞𝐥 värske kevadnumber!
Tänasel põhikooli eesti keele lõpueksami päeval on hea aeg tutvustada 𝙈𝒆𝙧𝒊𝙡𝒊 𝑺𝙪𝒔𝙞, 𝑵𝙚𝒍𝙚 𝙏𝒐𝙞𝒎𝙚, 𝑲𝙖𝒓𝙢𝒆 𝑩𝙚𝒆𝙠𝒊, 𝙆𝒓𝙞𝒔𝙩𝒊𝙣 𝘽𝒊𝙣𝒔𝙤𝒍𝙞 ja 𝑻𝙧𝒊𝙞𝒏𝙪 𝙆𝒂̈𝙧𝒃𝙡𝒂 tulevikku vaatavat artiklit “𝐏𝐨̃𝐡𝐢𝐤𝐨𝐨𝐥𝐢 𝐞𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐤𝐞𝐞𝐥𝐞 𝐞-𝐞𝐤𝐬𝐚𝐦𝐢𝐬𝐭”.

💻 Alates 2014. aastast on HTMi ning Harno (varem SA Innove) eestvedamisel Eestis arendatud digitaalseid välishindamise teste. Gümnaasiumi eesti keele e-riigieksami arendamine sai alguse 2015. aastal, põhikooli e-eksami arendust alustati 2017. aastal.
💻 Eksam sooritatakse elektroonsena testide andmekogus EIS turvalises testimiskeskkonnas.
• Eksamil on kaks osa, mida eraldab puhkepaus.
• Tekstide mõistmise oskust kontrollitakse nii lugemis- kui ka
kuulamisülesannete kaudu.
• Suur osa eksamiülesannetest on täielikult või osaliselt arvutihinnatavad.
• Kirjandi jaoks ei ole õpilane kohustatud eraldi mustandit kirjutama. Teksti saab jooksvalt redigeerida ja täiendada. Ühtlasi
võib abivahendina kasutada EKI ühendsõnastikku (Sõnaveebi
keskkonnas).
• Kirjandi puhul rakendatakse kahekordset hindamist. Uus hindamismudel on täpsem ja tagab objektiivsema tagasiside.
• Õpilane saab lisaks üldtulemusele ka osaoskustest lähtuva protsendilise ja sõnalise tagasiside.
💻 Niisiis võimaldab uus eksamivorm paremini ajaga kaasas käia ning pakub rohkem võimalusi ja paindlikkust ülesannete varieerimiseks ning õppe- ja ainekava täitmise kontrollimiseks.
💻 Samuti on hindamine objektiivsem ja seeläbi võrdsem, kuna arvuti ei tunne ühtegi õpilast isiklikult ega väsi.
💻 Põhjalikult välja töötatud valikvastustega küsimused ehk arvutihinnatav eksamitöö sisu vähendab ka õpetajate niigi suurt töökoormust.
💻 Lisaks võimaldab uus eksamivorm kõikidele seotud osapooltele põhjalikuma ja detailsema tagasiside andmist.
𝗢𝗺𝗮 𝗞𝗲𝗲𝗹𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟰. 𝗮𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗸𝗲𝘃𝗮𝗱𝗻𝘂𝗺𝗯𝗿𝗶𝘁 saab tasuta lugeda Emakeele Seltsi kodulehel:
Soovime kõigile koolilõpetajatele edu eksamitel! 📝📝📝