Press "Enter" to skip to content

Eesti ja liivi keele ajaloo teemaline konverents

Konverents toimub esmaspäeval, 27. juunil kell 11.15 Tartu Ülikooli peahoones Veski auditooriumis (139).

Veski päev (XLIX).

11.15 Avasõna. Helle Metslang

Ettekanded:

11.20 Heli Laanekask: Eesti kirjakeele ajaloo tervikkäsitlusest

11.50 Külli Prillop: Sõnade ja vormide esmaesinemused vanas kirjakeeles

12.20 Tiit-Rein Viitso: Eesti keele häälikuloost sugulaskeelte taustal

12.50 sirutuspaus

13.00 Miina Norvik, Valts Ernštreits: Uus liivi grammatika

13.30 Karl Pajusalu: Eduard Vääri liivi keele ja kultuuri uurijana

Ettekande pikkus 20 minutit; igale ettekandele järgneb kuni 10 minutit arutelu.

Kell 14.00 järgneb Eduard Vääri liivi uurimuste kogumiku „Liivi rahva keel ja meel“ esitlus.

Kell 15.45 asetatakse Raadi kalmistul lilled akadeemik J. V. Veski ja E. Vääri kalmule.