9. dets. 2021

Eesti keele päev Peterburi Jaani kirikus

March 31, 2019 14:00 - 18:00

31. märtsil (pühapäeval) 2019kl. 14.00
Peterburi Jaani kirikus (Dekabristide tn. 54a) toimubEesti keele päev.

Kavas on aktiivne keeletund ja eesti spetsialistide ettekanded:
-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Mare Kitsnik​ viib läbi eesti keele tunni
-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Tuuli Rehemaa räägib õigekeelsussõnaraamatust ja selle uutest sõnadest
-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Jaanus Vaiksoo tutvustab eesti uuemat lastekirjandust
-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Kerttu Jõgi​ tutvustab Eestis õppimise ja edasiõppimise võimalusi
Ürituse korraldajad: Peterburi Eesti Kultuuriselts ja Emakeele Selts
Kõik huvilised oodatud!​

Приходите на День эстонского языка в Яани кирик!
31 марта (воскресенье) 2019 года в 14.00 в церкви Св. Иоанна в Санкт-Петербурге (ул. Декабристов 54а) состоится День эстонского языка.

В программе активный урок эстонского языка ивыступления специалистов из Эстонии:
– Маре Китсник проведет необычный урок эстонского языка
– Туули Рехемаа расскажет о новых словарях и новых словах
– ​ Яанус Вайксоо познакомит с новой детской литературой​
– Кертту Йыги раскроет возможности обучения и стажировки в Эстонии
Организаторы: Санкт-Петербургское общество эстонской культуры и Общество родного языка
Приглашаем всех желающих!