Press "Enter" to skip to content

Mõned killud Allmäe küla ajaloost Põhja-Kaukaasias.

Kallis lugeja, võib olla mõnele teist ei ütle need kirjapandud mälestuskillud Allmäe külast
esmapilgul suurt midagi, kuid Põhja-Kaukaasia eestlastele on see mitme põlvkonna esivanemate
elatud ja elamata jäänud elu ja saatus, see on killuke meie rahva saatusest ja ajaloost. Seda peab
teadma ja seda vajab eestlane, et osata õigesti hinnata oma maa praegust iseseisvust ja inimeste
vabadust ning olla valmis oma isamaad ja oma kodu ka kaitsma.

Pikemalt siit: 

Originaalviide http://ida.aule.ee/