21. juuli 2024

Teadmisi eesti kultuuriloost

23. septembril kogunesid ERMi kultuurikursusele noored, kellel kindel soov saada juurde teadmisi meie kultuuriloost. Muuseumi püsinäitusel Kohtumised koguti materjali, mille põhjal tehti hiljem grupikaaslastele väike ettekanne. Räägiti muusikast, rahvariietest, toidust, eesti keelest…
Fotod tegi ERMi Sõprade Seltsi vabatahtlik Sirje