21. okt. 2021

Väliseesti noorte keelelaagrid

Välismaal elavad eesti päritolu noored on oodatud Eestisse eesti keele ja kultuuri laagrisse!

Keelelaagrites osalevad 13-18-aastased noored õpivad üheskoos eesti keelt, suhtlevad eestlastest eakaaslastega ning õpivad paremini tundma Eesti kultuurikeskkonda. Käiakse ka ekskursioonidel, tehakse sporti ning tutvutakse Eesti vaatamisväärsustega. Soovime, et välismaal elavad eesti noored tunnetaksid sidet kodumaa ja eesti keelega.

https://www.integratsioon.ee/valiseesti-noorte-keelelaagrid?fbclid=IwAR0X1ordNTOeRAfuDF2OR4f03nlvXQD8sodzGNNFKPnfe3toaHw11Tj0Fhk